Адвокатска кантора - адв. Ива Борисова
За кантората
Адвокатскa кантора - адв. Ива Борисова е вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия през 1991г.

Адвокатската кантора работи съвместно в екип с тесни специалисти във всички области : нотариуси, частни и държавни съдия изпълнители, съдебни вещи лица – доктори, инженери, архитекти, счетоводители, охрана на труда, трудова медицина, професионални болести, психиатри, психолози, оценители и др.

За връзка с нас
Адрес:
България, София 1142
ул. Любен каравелов № 5-А

Приемно време: 12:00 - 13:30

тел.: +359 2 980 15 66
факс: +359 2 980 15 66
моб.: +359 8888 134 34

За Ива Борисова
В юридическата си практика от 1991 г. адв. Ива Борисова е специализирала в областта на гражданско право, наказателно право, вещно право, семейно и наследствено право, корпоративно право, търговско право, договорно право, административно право, облигационно право, обществени поръчки, недвижими имоти, съдебни спорове и арбитраж. Адвокатската кантора предоставя абонаментно правно обслужване, процесуална защита, съдействие и представителство, правни консултации и съвети, участие в преговори, изготвяне на договори, становища и анализи.